Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – AMD

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest degeneracyjną i postępującą chorobą oczu, prowadzącą do poważnej utraty wzroku u osób po 50 roku życia. Jest jej najczęstszą przyczyną! Powoduje zaburzenia lub utratę widzenia centralnego, co uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej oraz niezbędnych czynności w codziennym życiu.

AMD ma złożony patomechanizm, na który znacząco wpływają wiek i palenie tytoniu. Inne czynniki ryzyka to nieprawidłowa dieta, płeć i występowanie rodzinne.

W profilaktyce i leczeniu tej choroby bardzo ważna jest prawidłowa dieta, zapewniająca wystarczające spożycie karotenoidów (więcej niż 400 g owoców i warzyw dziennie), oraz suplementacja diety krystaliczną luteiną (co najmniej 6 mg dziennie).

Postać sucha i wysiękowa /mokra/ AMD

Postać sucha – rozpoznanie wówczas jak stwierdza się obecność druzów siatkówki, czyli kumulacji składników tłuszczowych w siatkówce, lub zaników siatkówki przybierających postać zaników geograficznych. Rozwój tej postaci jest powolny, trwa wiele lat. U około 60% osób wykrywa się zmiany obuocznie. Leczenie polega na stosowaniu diety bogatej w karotenoidy, luteinę.

Postać ta wymaga stałej, okresowej kontroli, gdyż w około 20% obserwuje się progresję do postaci wysiękowej.

Postać wysiękowa (mokra) – rozpoznaje się wówczas jak stwierdza się obecność neowaskularyzacji w postaci błony neowaskularyzacyjnej klasycznej bądź ukrytej. Dochodzi wówczas to powstawania patologicznych naczyń krwionośnych w obrębie plamki żółtej, które przeciekają a płyn unosi warstwy siatkówki. Jedynym leczeniem w tej postaci jest podawanie zastrzyków do wnętrza gałki ocznej w postaci iniekcji leku hamującego powstawanie nowych naczyń.

Test Amslera

Szybkie badanie przesiewowe, które pacjent może wykonać w domu.

Pobierz test AMSLERA

OCT – optyczna koherenta tomografia

Najczęściej wykonywanym badaniem do kontroli przebiegu choroby jest optyczna koherentna tomografia siatkówki OCT. Jest to badanie nieinwazyjne, wykonujące szereg skanów przekroju warstw siatkówki celem uwidocznienia postępu choroby.

Terapia postaci suchej AMD

W leczeniu postaci suchej AMD zaleca się czynności mające na celu spowolnienie postępu choroby.

Czynniki ryzyka, na które pacjenci mają wpływ to dieta, zaprzestanie palenia papierosów, unikanie nadmiernego światła słonecznego.

Niezwykle ważna do stosowania jest dieta tzw. śródziemnomorska. Powinna ona składać się z ciemnozielonych warzyw, sałaty, brokułów, szpinaku. Pacjenci powinni unikać spożywania smażonych mięs na korzyść mięsa duszonego, ryb morskich duszonych.

Suplementacja diety o preparaty zawierające krystaliczną formę Luteiny powinna być stosowana w dawce co najmniej 6 mg dziennie. Zalecane są również przeciwutleniacze – witamina C i E.

Terapia postaci wysiękowej /mokrej/ AMD

Nową, przełomową metodą w leczeniu wysiękowej postaci AMD jest podawanie inhibitorów angiogenezy, tj. leków, których punkt uchwytu nie znajduje się w utworzonym już patologicznym naczyniu, ale skierowany jest na czynniki, które przyczyniają się do powstawania tych naczyń. Jest to przełom w leczeniu postaci wysiękowej AMD.

Skuteczność podawania inhibitorów angiogenezy (patologicznego powstawania naczyń w chorobie AMD) do wnętrza gałki ocznej jest potwierdzona klinicznie.

Eyelea® (aflibercept)

Eyelea to lek wykazujący działanie hamujące postęp patologicznej angiogenezy. Jego zaletą jest dłuższy czasdziałania w porównaniu do dostępnych wcześniej terapii lekami Lucentis oraz Avastin. Lek ten ma również działanie dwutorowe: hamuje działanie śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń VEGF-A, oraz łożyskowego czynnika wzrostu PIGF. Niewątpliwą zaletą leku Eyelea jest zalecany przez producenta schemat iniekcji. Po 3 pierwszych iniekcjach wysycających, lek podaje się w co 8 tygodniowych odstępach. Lek podawany jest w formie iniekcji do wnętrza oka w warunkach sali operacyjnej.

Pobierz poradnik pacjenta w leczeniu lekiem Eylea

 

Lucentis® (ranibizumab)

Zarejestrowany od kilku lat lek do leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki Lucentis to fragment przeciwciała monoklonalnego przeciw – VEGF. Wykazuje on silne działanie hamujące wzrostu patologicznych naczyń, tym samym zahamowanie postępu choroby. Lek ten jest również zarejestowany do stosowania w obrzęku cukrzycowym plamki. Schemat stosowania leku to iniekcje do wnętrza oka w odstępach co 4 tygodnie.
W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z nami.

Pobierz poradnik pacjenta LUCENTIS

 

Beovu® (brolucizumab)

Beovu zawiera substancję czynną brolucizumab, która należy do grupy leków zwanych lekami przeciwneowaskularyzacyjnymi. Lek Beovu jest wstrzykiwany do oka przez lekarza w celu leczenia choroby oka zwanej neowaskularną (wysiękową) postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (ang. age-related macular degeneration, AMD).

Lek Beovu jest stosowany w leczeniu neowaskularnej wysiękowej postaci AMD u dorosłych, która występuje, gdy pod plamką powstają i rozwijają się nieprawidłowe naczynia krwionośne. Plamka, która znajduje się w tylnej części oka odpowiada za wyraźne widzenie. Z nieprawidłowych naczyń krwionośnych może wyciekać do oka płyn lub krew i zaburzać czynność plamki, co osłabia widzenie. 

Substancja o nazwie czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A (ang. vascular endothelial growth factor A, VEGF-A) powoduje wzrost naczyń krwionośnych w oku. Łącząc się z VEGF-A lek Beovu blokuje jej działanie i w ten sposób zmniejsza wzrost nieprawidłowych naczyń krwionośnych w AMD, co z kolei ogranicza przeciekanie płynu lub krwi do oka. Lek Beovu może spowalniać postęp choroby i w ten sposób utrzymać, a nawet poprawić widzenie.

Pobierz poradnik pacjenta Beovu

formularz

kontaktowy

Dostępność
UMÓW WIZYTĘ