Skip to content

AMD oka – zwyrodnienie plamki

  1. Home
  2. /
  3. Baza wiedzy
  4. /
  5. AMD – Zwyrodnienie plamki

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – AMD

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest degeneracyjną i postępującą chorobą oczu, prowadzącą do poważnej utraty wzroku u osób po 50 roku życia. Jest jej najczęstszą przyczyną! Powoduje zaburzenia lub utratę widzenia centralnego, co uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej oraz niezbędnych czynności w codziennym życiu.

AMD ma złożony patomechanizm, na który znacząco wpływają wiek i palenie tytoniu. Inne czynniki ryzyka to nieprawidłowa dieta, płeć i występowanie rodzinne.

W profilaktyce i leczeniu tej choroby bardzo ważna jest prawidłowa dieta, zapewniająca wystarczające spożycie karotenoidów (więcej niż 400 g owoców i warzyw dziennie), oraz suplementacja diety krystaliczną luteiną (co najmniej 6 mg dziennie).

Postać sucha i wysiękowa /mokra/ AMD

Postać sucha – rozpoznanie wówczas jak stwierdza się obecność druzów siatkówki, czyli kumulacji składników tłuszczowych w siatkówce, lub zaników siatkówki przybierających postać zaników geograficznych. Rozwój tej postaci jest powolny, trwa wiele lat. U około 60% osób wykrywa się zmiany obuocznie. Leczenie polega na stosowaniu diety bogatej w karotenoidy, luteinę.

Postać ta wymaga stałej, okresowej kontroli, gdyż w około 20% obserwuje się progresję do postaci wysiękowej.

Postać wysiękowa (mokra) – rozpoznaje się wówczas jak stwierdza się obecność neowaskularyzacji w postaci błony neowaskularyzacyjnej klasycznej bądź ukrytej. Dochodzi wówczas to powstawania patologicznych naczyń krwionośnych w obrębie plamki żółtej, które przeciekają a płyn unosi warstwy siatkówki. Jedynym leczeniem w tej postaci jest podawanie zastrzyków do wnętrza gałki ocznej w postaci iniekcji leku hamującego powstawanie nowych naczyń.

Test Amslera

Szybkie badanie przesiewowe, które pacjent może wykonać w domu.

Pobierz test AMSLERA

OCT – optyczna koherenta tomografia

Najczęściej wykonywanym badaniem do kontroli przebiegu choroby jest optyczna koherentna tomografia siatkówki OCT. Jest to badanie nieinwazyjne, wykonujące szereg skanów przekroju warstw siatkówki celem uwidocznienia postępu choroby.

Terapia postaci suchej AMD

W leczeniu postaci suchej AMD zaleca się czynności mające na celu spowolnienie postępu choroby.

Czynniki ryzyka, na które pacjenci mają wpływ to dieta, zaprzestanie palenia papierosów, unikanie nadmiernego światła słonecznego.

Niezwykle ważna do stosowania jest dieta tzw. śródziemnomorska. Powinna ona składać się z ciemnozielonych warzyw, sałaty, brokułów, szpinaku. Pacjenci powinni unikać spożywania smażonych mięs na korzyść mięsa duszonego, ryb morskich duszonych.

Suplementacja diety o preparaty zawierające krystaliczną formę Luteiny powinna być stosowana w dawce co najmniej 6 mg dziennie. Zalecane są również przeciwutleniacze – witamina C i E.

Terapia postaci wysiękowej /mokrej/ AMD

Nową, przełomową metodą w leczeniu wysiękowej postaci AMD jest podawanie inhibitorów angiogenezy, tj. leków, których punkt uchwytu nie znajduje się w utworzonym już patologicznym naczyniu, ale skierowany jest na czynniki, które przyczyniają się do powstawania tych naczyń. Jest to przełom w leczeniu postaci wysiękowej AMD.

Skuteczność podawania inhibitorów angiogenezy (patologicznego powstawania naczyń w chorobie AMD) do wnętrza gałki ocznej jest potwierdzona klinicznie.

formularz

kontaktowy

Dostępność