Skip to content

Leczenie i operacje zeza

Zez

Zez to schorzenie postępującego niedowidzenia oka zezującego, które pogłębia się z wiekiem i prowadzi nieuchronnie do słabej trwałej ostrości widzenia. Leczenie niedowidzenia oka w wieku dorosłym jest niemożliwe.

Występowanie zeza może pojawić się tuż po urodzeniu lub w późniejszym wieku, czasem także ujawnia się po przebyciu np. infekcji, urazu głowy, przebyciu zakaźnej choroby lub doznania stresu. Może być to również związane z wadą wzroku, a w szczególności nadwzrocznością, różnowzrocznością lub astygmatyzmem.

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne poprzedza leczenie niedowidzenia. Ułatwia to i przyśpiesza wytworzenie prawidłowego widzenia.

Leczenie chirurgiczne powinno być zakończone w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Daje to możliwość uzyskania widzenia obuocznego w trakcie fizjologicznego rozwoju pacjenta. Leczenie operacyjne w wieku późniejszym pozwala na ustawienie gałek ocznych w pozycji równoległej, natomiast nie daje gwarancji uzyskania pełnego widzenia obuocznego.

Za ruchomość gałki bezpośrednio odpowiada 6 mięśni gałkoruchowych. Operacja polega na osłabieniu mięśni zbyt mocno działających przez przesunięcie przyczepu mięśnia ku tyłowi gałki ocznej lub na wzmocnieniu mięśni działających słabo. Zabieg przeprowadzany w znieczuleniu miejscowych lub ogólnym trwa około 30 minut, a efekty są widoczne już w kolejnym dniu po zabiegu.

Badanie strabologiczne

We Wrocławskim Centrum Okulistycznym przeprowadzane są badania strabologiczne w celu oceny kątów zeza, widzenia obuocznego do ustalenia wskazań do dalszego leczenia. W wielu przypadkach prawidłowe ustawienie gałek ocznych można uzyskać wykonując ćwiczenia strabologiczne.

formularz

kontaktowy

Dostępność