Skip to content

Operacja siatkówi oka

  1. Home
  2. /
  3. Korekcja wzroku
  4. /
  5. Operacja siatkówki

Witrektomia

Operacja siatkówki czyli witrektomia polega na usunięciu ciała szklistego z wnętrza gałki ocznej.

W ciele szklistym, galaretowatej substancji wypełniającej oko, jak i w siatkówce może dochodzić do szeregu nieprawidłowości i schorzeń (wylewy krwi, odwarstwianie się siatkówki od wewnętrznej ściany oka). Przy pomocy nowoczesnego sprzętu okulistycznego większość tych lekarze są w stanie usunąć całkowicie lub w znaczny sposób poprawić sprawność oka pacjenta.

Zabieg witrektomii przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Przez niewielkie nacięcia twardówki wprowadza się narzędzia chirurgiczne, którymi usuwa się ciało szkliste a gałkę oczną wypełnia się jałowym płynem z czasem ulegającym samoistnej wymianie zastępując usunięte ciało szkliste. W niektórych przypadkach wymagane jest usunięcie również błon wewnątrz gałki ocznej, zastąpienie ciała szklistego substancjami cięższymi takimi jak oleje silikonowe, powietrzem lub mieszankami gazów lub użycie lasera do fotokoagulacji siatkówki śródzabiegowo.

W efekcie takiego zabiegu u pacjenta nie tylko zachodzi poprawa ostrości widzenia lecz także stabilizacja ostrości, spowolnienie procesu chorobowego uszkadzającego widzenie i odtworzenie warunków anatomicznych gałki ocznej.

formularz

kontaktowy

Dostępność