Nową, przełomową metodą w leczeniu wysiękowej postaci AMD jest podawanie inhibitorów angiogenezy, tj. leków których punkt uchwytu nie znajduje się w utworzonym już patologicznym naczyniu, ale skierowany jest na czynniki, które przyczyniają się do powstawania tych naczyń. Jest to przełom w leczeniu postaci wysiękowej AMD.

Skuteczność podawania inhibitorów angiogenezy (patologicznego powstawania naczyń w chorobie AMD) do wnętrza gałki ocznej jest potwiedzona klinicznie.

Eyelea ® (aflibercept)

Eyelea ® to najnowszy lek wykazujący działanie hamujące postęp patologicznej angiogenezy. Jego zaletą jest dłuższy czas działania w porównaniu do dostępnych wcześniej terapii lekami Lucentis ®. Lek ten ma również działanie dwutorowe: hamuje działanie śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń VEGF-A, oraz łożyskowego czynnika wzrostu PIGF. Niewątpliwą zaletą leku Eyelea ® jest zalecany przez producenta schemat iniekcji. Po 3 pierwszych iniekcjach wysycająch lek podaje się w co 8 tygodniowych odstępach. Lek podawany jest w formie iniekcji do wnętrza oka w warunkach sali operacyjnej.

Lucentis ® (ranibizumab)

To pierwszy pierwszy lek zatwierdzony do leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki (wAMD) oraz cukrzycowego obrzęku plamki (DME). LUCENTIS® to precyzyjna terapia selektywnie ukierunkowana na VEGF-A, główny regulator odpowiedzialny za rozwój choroby. Leczenie rozpoczyna się od jednej iniekcji na miesiąc do czasu uzyskania maksymalnej ostrości wzroku lub braku cech aktywności choroby. Następnie odstępy pomiędzy podaniem kolejnych dawek powinien być uzależniony od aktywności choroby, ocenianej przez lekarza.

Dostępność
UMÓW WIZYTĘ