Skip to content

Terapia postaci mokrej oka

Terapia postaci wysiękowej /mokrej/ AMD

Nową, przełomową metodą w leczeniu wysiękowej postaci AMD jest podawanie inhibitorów angiogenezy, tj. leków, których punkt uchwytu nie znajduje się w utworzonym już patologicznym naczyniu, ale skierowany jest na czynniki, które przyczyniają się do powstawania tych naczyń. Jest to przełom w leczeniu postaci wysiękowej AMD.

Skuteczność podawania inhibitorów angiogenezy (patologicznego powstawania naczyń w chorobie AMD) do wnętrza gałki ocznej jest potwierdzona klinicznie.

Dostępność