Terapia postaci wysiękowej /mokrej/ AMD

Nową, przełomową metodą w leczeniu wysiękowej postaci AMD jest podawanie inhibitorów angiogenezy, tj. leków, których punkt uchwytu nie znajduje się w utworzonym już patologicznym naczyniu, ale skierowany jest na czynniki, które przyczyniają się do powstawania tych naczyń. Jest to przełom w leczeniu postaci wysiękowej AMD.

Skuteczność podawania inhibitorów angiogenezy (patologicznego powstawania naczyń w chorobie AMD) do wnętrza gałki ocznej jest potwierdzona klinicznie.

Eyelea® (aflibercept)

Eyelea to lek wykazujący działanie hamujące postęp patologicznej angiogenezy. Jego zaletą jest dłuższy czasdziałania w porównaniu do dostępnych wcześniej terapii lekami Lucentis oraz Avastin. Lek ten ma również działanie dwutorowe: hamuje działanie śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń VEGF-A, oraz łożyskowego czynnika wzrostu PIGF. Niewątpliwą zaletą leku Eyelea jest zalecany przez producenta schemat iniekcji. Po 3 pierwszych iniekcjach wysycających, lek podaje się w co 8 tygodniowych odstępach. Lek podawany jest w formie iniekcji do wnętrza oka w warunkach sali operacyjnej.

Pobierz poradnik pacjenta w leczeniu lekiem Eylea

 

Lucentis® (ranibizumab)

Zarejestrowany od kilku lat lek do leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki Lucentis to fragment przeciwciała monoklonalnego przeciw – VEGF. Wykazuje on silne działanie hamujące wzrostu patologicznych naczyń, tym samym zahamowanie postępu choroby. Lek ten jest również zarejestowany do stosowania w obrzęku cukrzycowym plamki. Schemat stosowania leku to iniekcje do wnętrza oka w odstępach co 4 tygodnie.
W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z nami.

Pobierz poradnik pacjenta LUCENTIS

 

Beovu® (brolucizumab)

Beovu zawiera substancję czynną brolucizumab, która należy do grupy leków zwanych lekami przeciwneowaskularyzacyjnymi. Lek Beovu jest wstrzykiwany do oka przez lekarza w celu leczenia choroby oka zwanej neowaskularną (wysiękową) postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (ang. age-related macular degeneration, AMD).

Lek Beovu jest stosowany w leczeniu neowaskularnej wysiękowej postaci AMD u dorosłych, która występuje, gdy pod plamką powstają i rozwijają się nieprawidłowe naczynia krwionośne. Plamka, która znajduje się w tylnej części oka odpowiada za wyraźne widzenie. Z nieprawidłowych naczyń krwionośnych może wyciekać do oka płyn lub krew i zaburzać czynność plamki, co osłabia widzenie. 

Substancja o nazwie czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A (ang. vascular endothelial growth factor A, VEGF-A) powoduje wzrost naczyń krwionośnych w oku. Łącząc się z VEGF-A lek Beovu blokuje jej działanie i w ten sposób zmniejsza wzrost nieprawidłowych naczyń krwionośnych w AMD, co z kolei ogranicza przeciekanie płynu lub krwi do oka. Lek Beovu może spowalniać postęp choroby i w ten sposób utrzymać, a nawet poprawić widzenie.

Pobierz poradnik pacjenta Beovu

Dostępność
UMÓW WIZYTĘ