Skip to content

Zabiegi przeciwjaskrowe

  1. Home
  2. /
  3. Korekcja wzroku
  4. /
  5. Korekcja laserowa
  6. /
  7. Zabiegi Przeciwjaskrowe

Zabiegi przeciwjaskrowe odwracają skutki jaskry, która związana jest z anormalnie wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym. W dłuższym okresie utrzymywania się wysokiego ciśnienia dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego. Uszkodzone włókna nerwowe z których składa się nerw wzrokowy powodują zmniejszenie ilości i jakości informacji przekazywanych do mózgu co objawia się ograniczeniem samego widzenia.

Pierwszym krokiem w leczeniu jaskry jest stosowanie kropli i tabletek. Kolejnym krokiem są zabiegi laserowe, które polegają na wytworzeniu ognisk w obrębie beleczkowania. Zabieg ten pozwala na lepszą kontrolę przy użyciu leczenia kroplami, czasem wręcz eliminuje konieczność przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Tylko niektóre postaci jaskry kwalifikują się do zabiegów laserowych. Polegają one na wytworzeniu przetoki, dzięki której odprowadzany jest nadmiar cieczy wodnistej z oka. Zabieg nie przywraca widzenia, ale zapobiega postępom choroby i dalszemu niszczeniu wzroku.

Jaskrę można podzielić na typy w zależności od objawów. W jaskrze otwartego oka następuje utrata widzenia bardzo powoli. Pacjent dopiero w zaawansowanej fazie zauważa pogorszenie widzenia i pola widzenia. Jaskra ostra zamykającego kąta jest skutkiem nagłego ciśnienia śródgałkowego i następuje gwałtowne pogorszenie widzenia. Chory odczuwa bardzo silny ból oka, głowy i ma zaczerwienione oko. Mogą występować nudności i wymioty. Kolejnym typem jest jaskra wtórna spowodowana stanem zapalnym oka, guzy, po zabiegach chirurgicznych i urazach oka. Jaskra może być również chorobą wrodzoną, choć występującą rzadko. Objawia się powiększeniem gałki ocznej, łzawieniem i nadzwyczaj dużą wrażliwością na światło.

Jedną z metod stosowanej w terapii leczenia jaskry jest cyklofotokoagulacja. Wykonywany jest wyłącznie w warunkach szpitalnych. Celem zabiegu jest zniszczenie części wydzielniczej nabłonka ciała rzęskowego. Efektem jest zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego oka oraz obniżeniem poziomu bólu w końcowych stadium jaskry. Cyklofotokoagulacja zalecana jest dla pacjentów z widzeniem resztkowych, których leczenie metodami obniżającymi ciśnienie wewnątrzgałkowe nie dało pozytywnych rezultatów.

Kolejną metodą leczenie jaskry jest zabieg SLT, który stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. SLT charakteryzuje się relatywnie dużym bezpieczeństwem oraz szybką rekonwalescencją pacjenta. Stosowanie laserów typu SLT pozwala na bardzo dokładne- wybiórcze leczenie określonych struktur oka. Sama procedura trwa zaledwie kilkanaście minut. W przypadku pacjentów z bardzo zaawansowaną neuropatią stosowanie SLT może być wskazane w celu uniknięcia zabiegu chirurgicznego. W znaczącej ilości przypadków stosowanie SLT może zastąpić leczenie farmakologiczne. Przeprowadzenie procedury SLT może być powtarzane. Najczęściej obserwuje się zniżki ciśnienia wewnątrzgałkowego o 20-25%.

W leczeniu jaskry zastosowanie ma również zabieg irydotomii. Jest to małoinwazyjna metoda lecznicza, stosowana w jaskrze z zamkniętym kątem przesączania.
Wykonuje się ją w oczach, w którym zagraża całkowite zamknięcie się kąta przesączania, co może doprowadzić do ostrego ataku jaskry, połączonego z bardzo wysokim ciśnieniem w oku.
Irydotomia laserowa polega na przecięciu tęczówki, w celu stworzenia swobodnej drogi przejścia dla cieczy wodnistej z komory tylnej do przedniej.

Dostępność