Skip to content

Badanie pola widzenia

  1. Home
  2. /
  3. Baza wiedzy
  4. /
  5. Badanie pola widzenia

Perymetria

Badanie pola widzenia ocenia jakość widzenia obwodowego. W niektórych schorzeniach siatkówki ubytek widzenia może nie być zauważalnym dla pacjenta na co dzień. Aparat poprzez badanie odpowiedzi pacjenta na pojawiający się podświetlony punkt na białej czaszy przedstawia wynik ubytku widzenia – jeżeli taki występuje. Badanie jest w pełni zautomatyzowane przy użyciu specjalnego urządzenia – perymetru komputerowego (polomierza). Urządzenie posiada zaprogramowane typy badań do oceny odpowiedzi pacjenta na wyświetlany punkt wewnątrz czaszy.

Wskazania do wykonania badania

  • Choroby siatkówki
  • Choroby naczyniówki
  • Choroby nerwu wzrokowego
  • Choroby w mózgu (podejrzenie guza mózgu, udaru)

Współpraca pacjenta

Badanie wymaga czynnej współpracy pacjenta. Jest przeprowadzane na jednym oku, pacjent ma unieruchomioną głowę i zasłonięte oko towarzyszące. Zadaniem pacjenta jest patrzenie na podświetlony punkt na czaszy urządzenia. Aparat bada odpowiedź pacjenta (poprzez naciśnięcie przycisku w ręce) na wyświetlany punkt na kulistej czasze w różnych lokalizacjach zależnie od programu badania.

Badanie jest bezbolesne, bezkontaktowe i trwa kilka minut.

formularz

kontaktowy

Dostępność