Zaćma wtórna to stan zmętnienia tylnej torebki soczewki po zabiegu operacyjnym usunięcia zaćmy. Do powstawania zaćmy wtórnej dochodzi u przeważającej liczby pacjentów, po przeprowadzonym zabiegu usunięcia zaćmy i wszczepienia sztucznej soczewki do oka.

W technice operacyjnego leczenia zaćmy, po usunięciu zmętniałej części soczewki (jądra i kory) pozostawia się torebkę tylną soczewki w oku aby położyć na niej wszczepianą sztuczną soczewkę. Z czasem torebka może zmętnieć i zaburzyć widzenie.

Ambulatoryjnie przeprowadzany zabieg polega na zrobieniu otworu w centralnej części torebki przy użyciu odpowiednio zogniksowanej wiązki laserowej.

Zabieg trwa kilkanaście sekund i jest całkowicie bezbolesny. Efekt zabiegu odczuwany jest już następnego dnia po laserowaniu.

Dostępność
UMÓW WIZYTĘ