Skip to content

Postać sucha i mokra

Postać sucha

Postać suchą zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem rozpoznaje się wówczas jak stwierdza się obecność druzów siatkówki, czyli kumulacji składników tłuszczowych w siatkówce, lub zaników siatkówki przybierających postać zaników geograficznych. Rozwój tej postaci jest powolny, trwa wiele lat. U około 60% osób wykrywa się zmiany obuocznie.

Leczenie polega na stosowaniu diety bogatej w karotenoidy, luteinę, spożywanie w większej ilości zielonych warzyw i ryb morskich. Bardzo ważne jest unikanie mocnego światła słonecznego i stosowanie dobrej jakości okularów przeciwsłonecznych.

Postać ta wymaga stałej, okresowej kontroli gdyż w około 20% obserwuje się progresję do postaci wysiękowej.

Postać wysiękowa (mokra)

Postać wysiękową AMD rozpoznaje się wówczas jak stwierdza się obecność neowaskularyzacji w postaci błony neowaskularyzacyjnej klasycznej, bądź ukrytej. Dochodzi wówczas to powstawania patologicznych naczyń krwionośnych w obrębie plamki żółtej, które przeciekają a płyn unosi warstwy siatkówki.

Jedynym leczeniem w tej postaci jest podawanie zastrzyków do wnętrza gałki ocznej w postaci iniekcji leku hamującego powstawanie nowych naczyń.

Dostępność