Skip to content

Korekcja starczowzroczności

  1. Home
  2. /
  3. Korekcja wzroku
  4. /
  5. Korekcja starczowzroczności

Korekcja Starczowzroczności

Już po 35. roku życia nasz wzrok zaczyna się pogarszać. Starczowzroczność (łac. presbiopia) diagnozowana jest najczęściej już po 40. roku życia, a jej największe nasilenie przypada na czas, kiedy mamy 40-55 lat. Po 70 roku życia oko całkowicie traci zdolność akomodacji, a tym samym możliwość prawidłowego widzenia przedmiotów z bliska.

Jedną z ważniejszych funkcji soczewki jest akomodacja. Akomodacja oka to proces polegający na dostosowaniu się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Proces ten jest możliwy dzięki zmianie kształtu soczewki w wyniku skurczu mięśnia rzęskowego. 

Starczowzroczność jest związana z osłabiającą się zdolnością akomodacji oka (mięśnie akomodacyjne robią się coraz słabsze). Zmianom tym niestety nie da się zapobiec – wynikają z naturalnego cyklu życia naszego organizmu. 

Możliwe metody leczenia starczowzroczności:

 

Chirurgiczna Korekcja Wzroku

We Wrocławskim Centrum Okulistycznym dostępnych jest kilka metod trwałej korekcji starczowzroczności. Wszystkie one mogą być wykonywane ambulatoryjnie i są dla pacjenta całkowicie bezbolesne.

Spośród dostępnych metod korekcji wzroku rozwiązaniem jest chirurgiczna korekcja wzroku (inaczej refrakcyjna wymiana soczewek), która pozwala wyeliminować wady wzroku w bardzo szerokim zakresie.

 

Soczewki Fakijne

Podobnie jak przy refrakcyjnej wymianie soczewek zabieg doszczepienia soczewek fakijnych jest doskonałą metodą korekcji prezbiopii.

 

Monowizja 

Innym dostępnym rozwiązaniem problemu starczowzroczności jest monowizja.

Zabiegi monowizji pozwalają pacjentowi po 40-tym roku życia pozbyć się okularów zarówno do dali jak i bliży. To metody korekcji wzroku stosowana w niwelowaniu skutków starczowzroczności polegająca na tym, że każde oko poddawane jest innej korekcji w celu przygotowania jednego oka do widzenia na dalekie, a drugiego na bliskie odległości.

Dostępność