Tomografia siatkówki to nowoczesna, nieinwazyjna oraz bezkontaktowa metoda badania siatkówki oraz nerwu wzrokowego. Poprzez rozproszenie wiązki światła czerwonego w obrębie tkanek oka aparat przedstawia wysokiej rozdzielczości obraz przekroju tkanek dna oka.

Carl Zeiss Cirrus HD-OCT 5000

Wrocławskie Centrum Okulistyczne dysponuje aparatem OCT najnowszej generacji – Cirrus HD 5000 firmy Zeiss. Badaniem OCT analizuje się choroby plamki oraz jaskrę. Badaniem OCT ocenia się grubości siatkówki, układ warstw siatkówki, grubość komórek zwojowych w plamce, grubość włókien nerwowych w pobliżu tarczy nerwu wzrokowego. Analizie zostaje poddana tarcza nerwu wzrokowego oraz przekroju przez wybrany fragment siatkówki. Wyniki przedstawiane są w postaci kolorowej trójwymiarowej wizualizacji.
Aparat wyposażony jest w moduł analizy progresji zmian w zakresie siatkówki oraz moduł analizy struktur rogówki oka.
Urządzenie do tomografii optycznej pozwala na najbardziej dokładną diagnostykę chorób siatkówki. OCT jest wysoko wiarygodnym narzędziem, bez którego diagnostyka okulistyczna może być niewłaściwa.

Angio OCT

Badanie angio OCT to nieinwazyjną angiografia- metoda mierzenia przepływu krwi w siatkowce oka, choriokapilarach oraz w naczyniówce.
W przeciwieństwie do badań angiograficznych nie wymaga podania kontrastu i jest procedurą całkowicie nieinwazyjną.
Wykorzystywane jest w diagnostyce i monitorowaniu leczenia takich schorzeń jak:

  •  zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem,
  • retinopatia cukrzycowa,
  • zakrzepy naczyń siatkówki,
  • centrala surowicza chorioretinopatia,
  • guzy itd.

formularz

kontaktowy

Dostępność
UMÓW WIZYTĘ