Badanie aberrometrem iTrace

iTrace to przede wszystkim aberrometr pracujący w oparciu o zasadę Ray Tracingu – czyli śledzenia promieni świetlnych.

Dodatkowo iTrace jest topografem rogówkowym wykorzystującym pierścienie Placido do badania.

Połączenie tych dwóch funkcjonalności zapewnia znaczące możliwości diagnostyczne i zabiegowe:

  • Informacje o układzie optycznym oka – kąty kappa i alfa
  • Ocenę jakości układu optycznego oka przed decyzją o implantacji soczewki premium
  • Przyspieszenie decyzji o wszczepie (lub zaniechaniu wszczepu) soczewki multifokalnej
  • Lepsze planowanie wszczepu soczewki torycznej
  • Ocenę przyczyn powstawania niekorzystnych zjawisk po implantacji soczewek
  • Symulację widzenia pacjenta po rotacji soczewki torycznej
  • Wczesne wykrywanie zaćmy za pomocą modułu DLI (Dysfunctional Lens Index)
  • Informacje o położeniu soczewki torycznej w oku – czy warto ją rotować i co to da
  • Informacje o przechyleniu soczewki w oku

Aberrometr

iTrace to aberrometr wykonujący badania w technologii Ray Tracing 

(śledzenie promieni świetlnych).

Urządzenie wysyła sekwencyjnie 256 promieni świetlnych poprzez układ optyczny oka, dzięki czemu możliwe jest śledzenie drogi powrotnej każdego z nich osobno. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pomiaru dużych aberracji.

Topograf

Dzięki funkcji topografu rogówkowego opartego o pierścienie Placido możliwe jest wykonywanie topgrafii rogówki, oraz obliczenie aberracji wewnętrznych oka.

Dzięki temu operator posiada pełną informacje o aberracji całego układu optycznego oka, zmierzonej przy pomocy aberrometru, aberracji rogówki zmierzonej przy pomocy topografu i aberracji wewnętrznych obliczonych poprzez odjęcie aberracji rogówki od aberracji całego układu optycznego oka.

 

 

itrace2

Krzywa MTF

Aberrometr wyświetla krzywą MTF (Modulation Transfer Function – Funkcja Przenoszenia Modulacji), oraz pozwala na symulację po wszczepie soczewki monofokalnej, oraz soczewki torycznej.

Jeżeli symulowana krzywa MTF dla rogówki po wszczepie soczewki monofokalnej lub torycznej przebiega przez czerwone pole (czerwony kwadrat), oznacza to, że aberracje rogówki są zbyt duże na wszczep soczewki premium.

itrace5

Pomiar Kąta Alfa

 

Jeżeli kąt alfa (różnica pomiędzy osią optyczną a osią widzenia) jest większy niż 0,5mm (mierzone po powierzchni rogówki) urządzenie sugeruje wszczep soczewki monofokalnej.

Strefa centralna soczewek premium ma zwykle średnicę do 0,9mm co przy kącie alfa większym niż 0,5mm może oznaczać, że pacjent będzie patrzył do dali poprzez pierścienie dyfrakcyjne, co spowoduje dalsze dodanie aberracji do układu optycznego oka. 

Wyjątek stanowią soczewki o wydłużonej ogniskowej (EDOF – Extended Depth Of Focus), posiadające centralną strefę optyczną o średnicy 1,4mm

Kąt alfa – różnica pomiędzy osią optyczną oka (pierwszy obraz Purkiniego), a osią widzenia (środek “White to White” lub środek rąbka rogówki),

Kąt kappa – różnica pomiędzy osią optyczną oka a środkiem źrenicy

itrace3

Symulacja wartości cylindra po rotacji soczewki torycznej

Aberrometr iTrace pozwala zasymulować wartość cylindra po rotacji soczewki. 

W poniższym przypadku rotacja o 6 stopni spowoduje zmianę cylindra o 0,11 dioptrii. W tej sytuacji rotacja nie jest wskazana. W przypadkach wartości zmiany cylindra o ponad 0,5 dioptrii, rotację soczewki należy rozważyć. 

itrace4

Analiza soczewki – widok dla pacjenta

Analiza soczewki (DLI – Dysfunctional Lens Index) pozwala na sprawdzenie widzenia bez wszczepu,
z wszczepem soczewki monofokalnej i z wszczepem soczewki torycznej. 

W wielu przypadkach okazuje się, że soczewka toryczna znacząco poprawia komfort widzenia pacjenta.

Dostępność
UMÓW WIZYTĘ