Pielęgniarki

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Kierownik Bloku Operacyjnego

Piel. dypl. Joanna Radełczyk

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Kierownik Bloku Operacyjnego
Specjalista: pielęgniarka dyplomowana

Piel. dypl. Bożena Deżakowska

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Specjalista: pielęgniarka dyplomowana

Piel. dypl. Wanda Kotowska

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Specjalista: pielęgniarka dyplomowana

Piel. dypl. Bogusława Woźniak

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Specjalista: pielęgniarka dyplomowana

Piel. dypl. Magdalena Matuszewska

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Specjalista: pielęgniarka dyplomowana

Piel. dypl. Renata Hałas

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Dostępność