Pielęgniarki

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Kierownik Bloku Operacyjnego

Piel. dypl. Joanna Radełczyk

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Kierownik Bloku Operacyjnego
Specjalista: pielęgniarka dyplomowana

Piel. dypl. Magdalena Matuszewska

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Specjalista: pielęgniarka dyplomowana

Piel. dypl. Anna Kuduk

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Specjalista: pielęgniarz dyplomowany

Piel. dypl. Piotr Majkowski

Specjalista: pielęgniarz dyplomowany
Specjalista: pielęgniarka dyplomowana

Piel. dypl. Małgorzata Czajkowska

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Specjalista: pielęgniarka dyplomowana

Piel. dypl. Wanda Kotowska

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Specjalista: pielęgniarka dyplomowana

Piel. dypl. Renata Hałas

Specjalista: pielęgniarka dyplomowana
Dostępność