Zapytanie ofertowe 06.02.2018


Wzrost jakości oraz dostępności usług medycznych we Wrocławskim Centrum Okulistycznym Poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ramach osi priorytetowej nr 2 „Technologie Informacyjno –komunikacyjne” działania nr. 2.1. „E-usługi publiczne” poddziałania nr. 2.1.1. „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne” RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

SIWZ

Dokumenty do pobrania

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego 2

Pytania do postępowania nr 2

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 2

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty