Zamknięcie przetargu ogłoszonego w dniu 14.04.2017 roku


Wrocławskie Centrum Okulistyczne Markuszewski Markuszewska Sp. j. informuje o zamknięciu przetargu, ogłoszonego w dniu 14.04.2017 roku, na zakup wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz usług w ramach realizowanego projektu pt. „Wzrost jakości oraz dostępności usług medycznych we Wrocławskim Centrum Okulistycznym sp. z o.o. poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 –2020, Działanie 2.1. E-usługi publiczne /2.1.1 E-usługi publiczne –konkursy horyzontalne  bez dokonania wyboru oferenta.