Leczenie zacho­wawcze


Leczenie zachowawcze to przeciwieństwo leczenia inwazyjnego (leczenia chirurgicznego lub laserowego). Jest to leczenie nieinwazyjne, które nie wymaga ingerencji z naruszeniem tkanek oka.

Leczenie to obejmuje farmakologię, czyli leki stosowane miejscowo lub ogólnie oraz terapię zajęciową, np. w leczeniu niedowidzenia – ćwiczenia ortoptyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o proponowanym zakresie leczenia zachowawczego w naszym ośrodku.