Zabiegi Przeciw­jaskrowe – Cyklofoto­koagulacja


Cyklofotokoagulacja ( Cyklodestrukcja ) jest laserową operacją stosowaną w terapii leczenia jaskry opornej na leczenie farmakologiczne.

W jaskrze najczęściej dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego ponad akceptowalne wartości. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego jest często osiągane przy pomocy leków i operacji. W niektórych przypadkach nawet te metody nie są skuteczne.

Celem zabiegu jest trwałe zniszczenie części wydzielniczej nabłonka ciała rzęskowego. Część wydzielnicza nabłonka ciała rzęskowego produkuje ciecz wodnistą w oku. Efektem jest zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego oka jak i obniżenie bólu w zaawansowanych stadiach jaskry.

Ciśnienie wewnątrzgałkowe ulega obniżeniu po kilku dniach od zabiegu, jednak możliwy jest jego powtórny wzrost, co daje wskazania do kolejnego zabiegu.

Cyklofotokoagulacja zalecana jest jako procedura dla pacjentów z zaawansowaną jaskrą, których leczenie innymi metodami obniżającymi ciśnienie wewnątrzgałkowe nie dało pozytywnych rezultatów.