Terapia postaci mokrej


Nową, przełomową metodą w leczeniu wysiękowej postaci AMD jest podawanie inhibitorów angiogenezy, tj. leków których punkt uchwytu nie znajduje się w utworzonym już patologicznym naczyniu, ale skierowany jest na czynniki, które przyczyniają się do powstawania tych naczyń. Jest to przełom w leczeniu postaci wysiękowej AMD.

Skuteczność podawania inhibitorów angiogenezy (patologicznego powstawania naczyń w chorobie AMD) do wnętrza gałki ocznej jest potwiedzona klinicznie.

Eyelea ® (aflibercept)

Eyelea ® to najnowszy lek wykazujący działanie hamujące postęp patologicznej angiogenezy. Jego zaletą jest dłuższy czas działania w porównaniu do dostępnych wcześniej terapii lekami Lucentis ®. Lek ten ma również działanie dwutorowe: hamuje działanie śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń VEGF-A, oraz łożyskowego czynnika wzrostu PIGF. Niewątpliwą zaletą leku Eyelea ® jest zalecany przez producenta schemat iniekcji. Po 3 pierwszych iniekcjach wysycająch lek podaje się w co 8 tygodniowych odstępach. Lek podawany jest w formie iniekcji do wnętrza oka w warunkach sali operacyjnej.

eylea

Lucentis ® (ranibizumab)

Zarejestrowany od kilku lat lek do leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki Lucentis ® to fragment przeciwciała monoklonalnego przeciw – VEGF. Wykazuje on silne działanie hamujące wzrostu patologicznych naczyń, tym samym zahamowanie postępu choroby. Lek ten jest również zarejestowany do stosowania w obrzęku cukrzycowym plamki. Schemat stosowania leku to iniekcje do wnętrza oka w odstępach co 4 tygodnie.

lucentis