Rodzaje zabiegów laserowych


Laser excimerowy

Metoda laserowa polega na zastosowaniu lasera excimerowego (excited dimer – wzbudzona cząstka) do zmiany krzywizny rogówki. Laser excimerowy wytwarza zimną, pulsacyjną wiązkę promieniowania ultrafioletowego o długości fali 193nm. Każdym pulsem laser rozbija molekularne połączenia komórek rogówki z dokładnością do 0,25 mikrona, co jest precyzją ekstremalną.

Ultra-precyzja

Często tylko usunięcie 50 mikronów tkanki rogówki (tj. ok. 1 grubości włosa) wystarcza, aby uzyskać odpowiednią wielkość korekcji wady wzroku. Laser excimerowy emituje zimne światło, które nie oparza tkanki rogówki, co stanowi jego podstawowy atut.

We Wrocławskim Centrum Okulistycznym pracujemy na najnowszej generacji laserze excimerowym Carl Zeiss Meditec (Asclepion Metidec) Mel 80, wiodącej firmy w dziedzinie laserów.


LASIK

Laser in Situ Keratomileusis jest metodą pozwalająca na skierowanie promienia lasera na wewnętrzne warstwy rogówki pod przygotowany uprzednio płatek.

Etap 1 | W pierwszym etapie zabiegu, za pomocą urządzenia mikrokeratomu, wykonuje się poziome, niepełne cięcie w rogówce, aby utworzyć płatek rogówki. Cięcie wykonuje się na głębokości ok. 160-190 um.

Płatek delikatnie odchyla się na bok aby odsłonić głębszą warstwę rogówki. Jest on przyczepiony do pozostałej części rogówki poprzez zawias.

 

 

Etap 2 | Wiązką lasera dokonuje się ablacji odsłoniętej tkanki rogówki w oparciu o kalkulacje dokonane podczas badania kwalifikacyjnego.

W zależności od wady, powierzchnia rogówki zostaje spłaszczona (w krótkowzroczności), uwypuklona (w dalekowzroczności) albo modeluje się tak aby osiągnąć kształt bardziej kulisty (w astygmatyzmie).

 

Etap 3 | Po laserowaniu, pole rogówki jest dokładnie płukane i przykryte odsłoniętym na czas ablacji płatkiem rogówki.
Tą metodą można operować jednocześnie dwoje oczu. Opatrunek jest zakładany tylko na noc przez kilka dni.

 .

 .

.

Zakres wad korygowanych za pomocą metody LASIK

  • krótkowzroczność od -0,75 Dsph do -10,0 Dsph
  • nadwzroczność od +0,75 Dsph do +6,0 Dsph
  • astygmatyzm do 6,0 Dcyl

LASEK

Laser Epithelial Keratomileusis jest metodą powierzchniową i nie ingeruje w wewnętrzne warstwy miąższu rogówki.

 

Etap 1 | W metodzie LASEK używa się roztworu etanolu do odseparowania warstwy nabłonka od błony podstawnej. Etap ten trwa około 30 sekund.

 

 

 

 

Etap 2 | Nabłonek zostaje odsunięty tak, aby odsłonił powierzchnię rogówki, na którą będzie mógł zadziałać laser.

 

 

 

 

Etap 3 | Po odsłonięciu rogówki, za pomocą lasera excimerowego wykonuje się ablację laserową, tak jak w innych metodach. Wiązka lasera kontrolowana jest przez zaawansowany system komputerowy. Głowica lasera aktywnie podąża za ruchami oka, aby otrzymać najbardziej precyzyjny efekt działania. Laserowanie trwa około 40-60 sekund.

 

 

 

Etap 4 | Ważnym elementem jest dokładne umycie powierzchni rogówki roztworami izotonicznymi. Nabłonek zostaje przywrócony w swoje pierwotne miejsce i zakładana jest opatrunkowa soczewka kontaktowa na pierwszych kilka dni gojenia. Soczewka pozostaje na oku bezustannie a decyzję o ściągnięciu soczewki podejmuje się w trakcie procesu gojenia, podczas wizyty kontrolnej.

.

Warunkiem przywrócenia ostrego widzenia jest regeneracja nabłonka a gojenie jego trwa pomiędzy trzy a cztery dni. Dopiero po tym czasie nabłonek odzyskuje swoją przezierność.
Do osiągnięcia całkowitej korekcji, potrzeba około dwóch do czterech miesięcy. W tym czasie pacjent podaje zapisane krople nawilżające i stymulujące przebudowę tkanki rogówki.

Zakres wad korygowanych met. LASEK

  • krótkowzroczność od -0,5 Dsph do -10,0 Dsph
  • nadwzroczność od +0,75 Dsph do + 4,0 Dsph
  • astygmatyzm do 6,0 Dcyl

Epi-LASIK

Epithelial Laser In-Situ Keratomileusis jest obecnie najnowocześniejszą procedurą laserowej chirurgii refrakcyjnej stosowaną do korekcji krótkowzroczności, nadwzroczności i astygmatyzmu.

Etap 1 | Epi-LASIK jest techniką powierzchniową, podobnie jak PRK i LASEK. Epi-LASIK wymaga użycia epikeratomu, urządzenia podobnego do mikrokeratomu używanego w metodzie LASIK. W odróżnieniu od metody LASIK, epikeratom nie używa ostrza tnącego w miąższu rogówki. Epikeratom jest rodzajem separatora, który mechanicznie oddziela nabłonek od błony podstawnej na powierzchni miąższu rogówki. Dzięki temu unika się zupełnie ryzyka powikłań związanych z nacięciem płatka rogówki i jego gojeniem.

Etap 2 | Płynnym ruchem chirurga nabłonek zostaje przemieszczony na bok rogówki w celu odsłonięcia pola laserowania.

 

 

 

 

Etap 3 | Tak przygotowana powierzchnia rogówki jest następnie modelowana światłem lasera w sposób typowy jak w innych technikach laserowych.

 

 

 

 

Etap 4 | Po laserowaniu, płatek nabłonka jest starannie układany z powrotem na powierzchnię rogówki.

Następnie nakładana jest miękka opatrunkowa soczewka kontaktowa. Soczewka pozostaje na oku przez kilka dni, wspomagając gojenie i zmniejszając dyskomfort pacjenta, szczególnie w pierwszym godzinach po zabiegu.

W odróżnieniu od metody LASEK, nabłonek rogówki odseparowywany jest mechanicznie w całości, bez użycia alkoholu etylowego, z zachowaniem błony podstawnej. Ma to istotne znaczenie, gdyż etanol może działać toksycznie na komórki nabłonka i utrudniać tym samym proces gojenia rogówki po zabiegu.

Uważa się, że Epi-LASIK pozwala na szybszą rehabilitację i poprawę ostrości wzroku oraz mniejszy dyskomfort po operacji w porównaniu z technikami PRK i LASEK. Pomimo tych zalet, Epi-LASIK nie daje jednak tak szybkiej rehabilitacji, jak klasyczna metoda LASIK, w której ponadto dyskomfort pacjenta po operacji jest krótkotrwały i minimalny. Jednak u osób z cienkimi rogówkami Epi-LASIK jest obecnie najlepszą spośród metod laserowej korekcji wad wzroku.


PRK

Photo Refraktive Keratectomy leczy błąd refrakcji poprzez trwałe usunięcie powierzchniowej tkanki rogówki i modelowanie rogówki wiązką laserową.

Pod kontrolną chirurga, światło laserowe modeluje odsłoniętą powierzchnię rogówki. Po laserowaniu i dokładnym umyciu powierzchni, zostaje zaaplikowana opatrunkowa soczewka kontaktowa, która zmniejsza dolegliwości bólowe towarzyszące gojeniu i przyśpiesza sam proces regeneracji nabłonka.

Odbudowa nabłonka trwa od trzech do czterech dni i jest wspierana farmakologicznie.

Metoda PRK jest pierwszą metodą laserowej korekcji wad wzroku używaną na Świecie. Pierwszy zabieg został wykonany w 1989 roku.

Obecnie, metoda PRK nie jest używana w krajach rozwiniętych, gdyż została wyparta przez bardziej obiecujące nowsze metody, które pozwalają na mniej bolesną i bardziej precyzyjną korekcję wad wzroku.