Inne usługi

Opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej
0,80 PLN

Wydanie opinii / orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta
50 PLN

Okulary EyeBag
150 PLN


Podane w cenniku kwoty odpłatności za świadczenia zdrowotne i usługi mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.