Badania diagno­styczne

Badania diagnostyczne

Badanie komputerowe - pomiar refrakcji i keratometrii
30 PLN
Badanie ciśnienia śródgałkowego – metoda bezkontaktowa
30 PLN
Badanie pola widzenia – perymetria
70 PLN
Badanie grubości rogówki – pachymetria
50 PLN
Badanie topografii - mapa topograficzna rogówki
130 PLN
Badanie ultrasonograficzne w projekcji A - Biometria
100 PLN
Badanie ultrasonograficzne w projekcji B - USG oka
150 PLN
Badanie kąta przesączania - Gonioskopia
80 PLN
Badanie w trójlustrze
100 PLN
Angiografia fluoresceinowa
220 PLN
Badanie obrazowe siatkówki – tomografia koherentna SD-OCT
180 PLN
Badanie obrazowe siatkówki – tomografia koherentna SD-OCT – dopłata do konsultacji okulistycznej
100 PLN
Badanie obrazowe siatkówki - angiografia OCT
250 PLN
Badanie obrazowe przedniego odcinka - OCT przedniego odcinka z analizą kątów przesączania
180 PLN
Badanie śródbłonka rogówki
100 PLN
Dokumentacja fotograficzna dna oka
100 PLN
Badanie koordynometrii na ekranie Hessa
100 PLN
Test Fansworth'a
50 PLN
Badanie histopatologiczne
100 PLN


Podane w cenniku kwoty odpłatności za świadczenia zdrowotne i usługi mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.